Toleransanalys software - CETOL 6 Sigma

cetol_logo
Toleransanalys software - Cetol 6Sigma är en komplett programvara för att modellera, analysera och optimera toleranskedjor iCetol mekaniska konstruktioner.

Programmet möjliggör att hitta rätt balans mellan tillverknings-kostnaden samt produktens prestanda och kvalité. CETOL är integrerad med Pro/Engineer vilket gör att 3D CAD information lätt kan nyttjas och statistisk toleransanalys kan integreras direkt i konstruktionsprocessen.

Konstruktören kan snabbt inse vilka parametrar är kritiska för konstruktionens kvalité och prestanda. Vidare kan de kritiska parametrarna varieras och deras påverkan på slutprodukten undersökas. Resultatet blir uppfyllda Six Sigma mål, robust konstruktion och optimerad tillverkningskostnad.

Toleransanalys software - CETOL Six Sigma finns för Pro/ENGINEER sedan 1992 CATIA sedan 2003 och SolidWorks sedan 2008.

Sigmetrix LLC vidareutvecklar kontinuerligt CETOL Six Sigma i ett unikt samarbete med ledande universitet inom området, såsom genom ADCATS programmet på Brigham Young universitetet.

De flesta av Sigmetrixs största kunder kommer från samma industriledande företag som också implementerar Six Sigma metoder på bred basis. Sigmetrix unika förståelse för Six Sigma, integration till CAD system, toleransanalyser och optimeringsmetoder har gett företaget en ledande ställning inom sitt område.

 

MER INFORMATION:

CETOL Seminarium

Ladda produktblad:
CETOL för Pro/Engineer
CETOL för SolidWorks
CETOL för CATIA V5

www.sigmetrix.com

“3D Toleransanalys i CAD” - artikel i Verkstadsforum

CETOL CREO Tutorials:

Manual

Training files

ARIADNE Engineering AB

Flottiljgatan 61

721 31 Västerås

Tel 021-80 09 06

Fax 021-80 09 30

info@ariadne-eng.se