Model Based Definition, Form & Läge, Toleransanalys, FEM, Innovation, Robust Design och  Optimering
​​​​​​​

Vår kombination av mjukvara, ingenjörsutbildningar och konsulttjänster ger våra kunder ökad konkurrenskraft.

MBD seminar 9th of november

From MBD to high quality products.

How to utilize MBD to mange geometrical variation and design high quality & robust products

Läs mer här