model based definition


MBD är framtiden. Kom igång och jobba i en digital, 3D modell-orienterad miljö. Din produkt är fullständigt definierad i 3D modellen vilket gör att ni kan automatisera nerströmsprocesser. Det är då man fullt ut börjar dra nytta av Model Based Definiton. Våra konsulter hjälper er i processen.