Simuleringsdriven konstruktionI simuleringsdrivna konstruktionsprojekt tillämpar vi s k “concurrent engineering" - ett arbetssätt där konstruktion och beräkning integreras. Vi kör rätt analys vid rätt tidpunkt redan på konceptstadiet. Analysen är den röda tråd som leder oss genom konstruktionsprocessen. När vi är klara med konstruktionen uppfyller den kundens krav och håller för verklighetens prov.

Resultat: avsevärt kortare utvecklingstider, färre prototyper, sparade pengar för kunden. 

ARIADNE kan även åta sig helhetsansvar - koncept, detalj konstruktion, beräkning och tillverkning.
kortare utvecklingstider, färre protytyper spara pengarkortare utvecklingstider, färre protytyper spara pengar
I simuleringsdrivna konstruktionsprojekt tillämpar vi s k “concurrent engineering" - ett arbetssätt där konstruktion och beräkning integreras.