TEKNISKA BERÄKNINGAR Med utgångspunkt i kundens geometri framställer vi virtuella prototyper som kan optimeras med avseende på bland annat toleranser, spänningar, styvhet, frekvens, reaktionskrafter, temperaturer och flöde. 
 
Våra erfarna konsulter hjälper till i konstruktionsprocessen men kan även ta ansvar för ett helt eller delar av ett utvecklingsprojekt.  
 
Resultatet blir kortare utvecklingstider och lägre utvecklingskostnader för kunden.
Typer av analyser:  
  • Statiska och ”worst case”-toleransanalyser  
  • Linjära statiska analyser 
  • Frekvensanalyser 
  • Icke-linjära analyser: t.ex. kontakt, material, stora deformationer 
  • Transcienta dynamiska analyser 
  • Jordbävningsanalyser 
  • Stationära och transcienta värmeberäkningar 
  • Mekanismanalyser 
  • Optimeringar 
  • CFD-flödesberäkningar
frekvens, reaktionskrafter, temperatur, flöde, frekvensfrekvens, reaktionskrafter, temperatur, flöde, frekvens
Med utgångspunkt i kundens geometri framställer vi virtuella prototyper som kan optimeras med avseende på bland annat toleranser, spänningar, styvhet, frekvens, reaktionskrafter, temperaturer och flöde.

Kundcitat:

"Under en vecka har vi sparat två månaders kalendertid. I vår tuffa bransch räknar vi med att varje dag som försenar produkten på dess väg ut på marknaden kostar tiotusentals kronor."

- Per-Ola Vallebrant
VOAC, Hydraulics Division​​​​​​​