Mathcad grundkurs


Riktar sig till nya användare som behöver bli produktiva i Mathcad så fort som möjligt.

Kursen introducerar bland annat whiteboard-konceptet, definiering och editering av matematiska uttryck, matriser, variabler, enhetshantering, 2D- och 3D-grafer.

Allt illustrerat med enkla och begripliga exempel. Under kursen lär du dig viktiga Mathcad-funktioner och blir redo för att arbeta med programmet.

Utbildningsmål 

Efter avslutad kurs kommer du vara väl förtrogen med Mathcad och kan effektivt använda verktyget för att fånga, formatera, dokumentera och återanvända dina beräkningar.​​​​​​​

Målgrupp 

Kursen riktar sig till alla som i någon form håller på med matematiska beräkningar.

Förkunskaper 

En generell god datavana krävs.

Kurslängd

2 dagar 

Pris

9 500 kr

exkl. moms per kursdeltagare.  I priset ingår kursdokumentation, kursmeny samt tillgång till nödvändig mjuk- och hårdvara.

Vill du veta mer?

Kontakta oss
021-80 09 06
Skicka ett mail
mathcad-redigeradmathcad-redigerad
mathcad redigerad

Agenda

Exempel PÅ innehåll

 • Mathcads grunder
 • Variabler och funktioner
 • Matriser och vektorer
 • Enheter
 • Enhetssystem
 • Dokument formatering
 • 2D-grafer
 • 3D-grafer
 • Ekvationssystem
 • Lösning och optimering
 • Differentiella ekvationer
 • Programmering i Mathcad
 • Dataanalys