Creo Simulate Creo Simulate är en strukturell, temisk och vibrationsanalyslösning med en omfattande uppsättning funktioner för FEM-beräkningar, som gör att du kan analysera och validera prestanda för dina 3D virtuella prototyper innan du börjar tillverka första delen. Creos virtuella 3D-prototyping möjliggör simulering av strukturella och termiska laster på din design.

Detta innebär att ingenjörer får en tidig insikt i produkten. Den digitala prototypen verifieras, valideras och konstruktionen kan leverera produkter av högre kvalité för en lägre kostnad.
Tack vare unika matematiska formuleringar möjliggör Creo Simulate snabba FEM-beräkningar direkt i konstruktionsprocessen. Konstruktören kan på ett snabbt och enkelt sätt bygga FEM-modeller direkt i CAD-miljön, analysera modellerna och sedan optimera. Detta ger en bättre förståelse av produkters prestanda och hållfasthetsdrivande parametrar.

VILL DU HA MER INFORMATION?

Kontakta oss på 021-80 09 06 eller skicka ett mail till info@ariadne-eng.se

ProduktBLAD