Creo Simulate grundkurs


 
​​​​​​​Ett av ARIADNEs specialområden där våra lärare har synnerligen goda praktiska erfarenheter. Kursen är ämnad för nya användare av Creo Simulate som önskar testa, validera och optimera sin produktdesign med Simulate. 

Creo Simulate möjliggör simulering av strukturella och termiska belastningar på en produktdesign.

Kursen innehåller ett antal praktiska övningar med realistiska analyssimuleringar tillsammans med optimeringsaktiviteter samt avancerade simuleringar där kombinerade mekaniska och termiska analyser används. Många övningar är valbara för att vara relevanta för den egna verksamheten.

Utbildningsmål 

Efter genomgången kurs kan du till att kunna utföra strukturella analyser samt optimera dina egna designkonstruktioner med Creo Simulate.

Målgrupp 

Beräkningsingenjörer och konstruktörer som skall utföra mekaniska beräkningar.

Förkunskaper 

Inga. Dock är ingenjörsbakgrund samt datorvana att rekommendera. De elever som vill arbeta integrerat med Creo bör ha genomgått kursen Creo Parametric grundkurs eller ha motsvarande erfarenhet.

Kurslängd

5 dagar 

09:00-16:30

Pris

18 700 kr

exkl. moms per kursdeltagare.  I priset ingår kursdokumentation, kursmeny samt tillgång till nödvändig mjuk-och hårdvara. ​​​​​​​


Creo-Simulate-2-redigeradCreo-Simulate-2-redigerad
Creo Simulate 2 redigerad

Vill du veta mer?

Kontakta oss
021-80 09 06
Maila

Agenda

Exempel PÅ innehåll

 • Hållfasthetsgrunder med fokus på datorstödd beräkning
 • Introduktion till GEM och P-metoden.
 • Modellering i Integrated Mode - processgenomgång.
 • Förberedelse av  Creo-modell för beräkning.
 • Modelleringstekniker – element typer, beräkningstillstånd
 • Hantering av tunnväggiga strukturer (skal) 
 • Elementgenereringstekniker
 • Randvillkor, laster och material indata i Creo
 • Analys typer: statiska, modala, värme, kontakt 
 • Noggranhetskontroll och resultattolkning
 • Känslighetsanalyser – definition, typer
 • Optimeringar med Creos kontroll över geometri
 • Modellering av kundspecifika problem