Vår kombination av mjukvara, ingenjörsutbildningar och konsulttjänster ger våra kunder ökad konkurrenskraft.


Model Based Definition, Form & Läge, Toleransanalys, FEM, Innovation, Robust Design och  Optimering.