EZtol for creo 

​​​​​ ​​

EZtol for Creo (EZ Tolerance Analysis) är ett användarvänligt toleransanalysprogram.
Programmet kan räkna på en-dimensionella toleranskedjor direkt i 3D modellen i Creo. EZtol läser automatiskt in 3D PMI toleranser från 3D modellen och hjälper till att identifiera toleransloopen. Både worst-case och statistiska resultat tas fram.
​​​​​​​
Resultatet presenteras i form av tydliga diagram. Vidare kan du iterera dig fram till optimala toleranser, där funktionskraven säkras samtidigt som kostnaden är så liten så möjligt. Mycket enklare, snabbare och lättare att förstå än en Excel beräkning. Användaren får även en varning om det finns risk för 3D effekter och att 1D analysen borde kompletteras med en mer avancerad 3D beräkning.

Kontakta oss för demo samt förslag till utbildningspaket – toleransanalys grunder + EZtol.
Variationsparametrar kan lätt undersökas och optimeras med avseende på 6Sigma kvalitetsparametrar. Detta innebär att konstruktionen kan optimeras för produktion. Resultatet blir balans mellan prestanda, kvalité och tillverkningskostnad.

Om noggrann 2D- eller 3D-analys behövs kan Cetol 6Sigma (EZtol:s storebror), användas. Samma konvention för gränssnittet gör att övergången till 3-D är enkel och intuitiv. 

VILL DU HA MER INFORMATION?

Kontakta oss på 021-80 09 06 eller skicka ett mail till info@ariadne-eng.se

ProduktBLAD