Form och Läge - Fundamentals of GPS 


 
Denna grundkurs introducerar konceptet av form och lägetoleranser (GD&T eller GPS på engelska). Basförståelse för symboler, toleranszoner och vilka toleranser som är lämpade att användas i olika situationer. 
 
Vi går igenom svagheter inom användning av vanliga linjära toleranser och därefter beskrivs hur geometriska toleranser (form och lägetoleranser) kan definiera kraven för produktens geometri på ett mycket bättre sätt.  
 
Under kursen lär du dig även filosofin bakom ISO:s form och lägestandarder. Form och lägetoleranser kan liknas vid ett språk och språkets regler sätts av olika ISO-standarder.  
 
Allt illustrerat med enkla, praktiska och begripliga exempel, med övningar och quiz.

Utbildningsmål 

Efter avslutad kurs kommer du vara väl förtrogen med och kunna använda form och lägetoleranser. Du kommer att kunna definiera och entydigt kommunicera funktionskraven till dina leverantörer för att säkra kvalité och undvika kostsamma tillverkningsmisstag. Allt enligt MBD (Model Based Definition) filosofin. 
 
Kursen kan kompletteras med 1 dags-utbildning i GD&T Advisor. ​​​​​​​

Målgrupp 

Konstruktörer, produktionstekniker, kvalité och mätingenjörer utan tidigare nämnvärd erfarenhet av form och läge. Även den som vill fräscha upp sina kunskaper i form och läge kommer ha bra utbyte av kursen.

Förkunskaper 

Grundläggande ingenjörskunskap.

Kurslängd

3 dagar 

Kursplats

Kursen hålls online och på plats. 

Pris

15 500 kr

exkl. moms per kursdeltagare.  I priset ingår kurslitteratur samt kursmeny. ​​​​​​​Frakt för kurslitteratur vid onlinekurs tillkommer. ​​​​​​​

Vill du veta mer?

Kontakta oss
​​​​​​​
021-80 09 06
Skicka ett mail

KUNDCITAT

"Tydliga exempel som ger bra insikt i GPS. Bra pedagog som kan förklara på tydligt sätt."

"Strukturerad teori och bra utrymme för diskussion."

"Fantastiskt med att blanda teori med övningar och diskussioner."

"Mycket diskussioner och övningar som gjorde att man fick svar på sina frågor."
​​​​​​​
Fundamentals of GPSFundamentals of GPS
Kursen introducerar konceptet av form och läge-toleranser . Basförståelse för symboler, toleranszoner och vilka toleranser som är lämpade att användas i olika situationer. 

Agenda

Exempel PÅ innehåll

 • Grundläggande symboler, termer och regler 
 • GPS och ISO-standard 
 • Formtoleranser 
 • Referenser 
 • Riktningstoleranser 
 • Lägetoleranser 
 • Kasttoleranser 
 • Generella toleranser 
 • Måttjämkning 
 • Checklistor för tolkning av toleranser
 • Systematisk toleranssättning
 • Övningsexempel
 • Ett flertal kunskapsquiz 
 • Kundens eget exempel