anark  Collaborate​​​


Connecting the Digital Tread
Intelligent Information Management (IIM)

Vare sig ert företag arbetar med Model Based Enterprise (MBE), funderar på det eller inte kommit dit än så behöver ni kunna kommunicera på ett enkelt och säkert med möjlighet till interaktion mellan inblandade parter.
 
Anarks lösningar Anark CoreTM handlar om att leverera relevant teknisk information till rätt användare vid rätt tid och är ett mycket bra exempel på hur man skapar förutsättningar för den så kallade ”Digital Tråden”. Informationen hämtas från PLM, SCM, ERP, MES och andra system och paketeras. Efter detta publiceras den och kan göras tillgänglig för den specifika mottagaren/mottagarna med tidsbegränsning om man vill.
Mottagaren kan vara leverantören, produktion- eller serviceteknikern eller inköparen.

Eftersom det tekniska data-paketet är (TDP) kopplat direkt mot databasen så är innehållet alltid det senaste. Data-paketen och hur de presenteras kan anpassas för olika processer, till exempel behöver leverantören en BOM medan produktionslinan behöver en interaktiv process-lista där man kan anpassa så att man måste signera varje processteg och dessutom kanske matar in information om processteget som senare används för statistisk process-kontroll.

Arbetar man med på platsen service vill man ha informationen inklusive processteg anpassad och presenterad på en mobil enhet. Sist men absolut inte minst finns en kollaborations-plattform så att man kan hantera dialogen och knyta den till det individuella data-paketet.”

Fördelar med Model Based Enterprise enligt NIST undersökning

ProduktBLAD


ANARK kärnprodukter:

ANARK Core Workstation

Recept för automatisk publicering
Med Anark Core Workstation skapar du ”recept” som beskriver vilken information som ska användas, hur importerad data ska formateras och publiceras som fristående 3D PDF-dokument eller tekniskt webbinnehåll till Anark Core MBEWeb.

Receptet som skapats med Anark Core Workstation kan användas för att publicera teknisk information manuellt eller distribueras till Anark Core Server för automatisk publicering.
Technical Data Package
Procedures & Work Instructions
Quality Management Content

Anark Core Server

Anark Core Server distribuerar ”recept” som beskriver hur importerad data ska transformeras och publiceras som tekniskt innehåll i Anark Core MBEWeb eller fristående 3D PDF-dokument.

​​​​​​​Receptet som skapats med Anark Core Workstation distribueras till Anark Core Server för helautomatisk publicering till Anark Core MBEWeb, med möjlighet att integreras med PLM, SCM, ERP mm. Slutanvändaren kommer alltid få den senast versionen av produktdata.
Technical Data Package
Procedures & Work Instructions
Quality Management Content

Anark Core MBEWeb

Med Anark Core MBEWeb kan utbildad personal komma åt revisonskontrollerat tekniskt webbinnehåll från nästan vilken datorenhet som helst.

Sedan kan de använda digitala arbetsflöden och samarbeta med inköp, tillverkning, leverantörer och fältservice.
Slutanvändarna kan i sin tur ladda upp filer och foton från fabriken eller
fältet och dela informationen i aktivitetsbaserade samarbetsflöden.
Supply Chain Purecurement
Manufacturing
Field Service