DesignoptimeringI vårat koncept "Design by Analysis" ingår på ett naturligt sätt optimering av din produkt.

Vi använder de mest lämpliga ingenjörsmetoderna för projektet. Från manuella iterationer genom parameteroptimering, DOE, responsytor och topologisk optimering till Generative Design inklusive AI teknologi.
En typisk förbättring efter genomfört optimeringsprojekt kan vara ca 15%.

​​​​​​​Hur mycket betyder 15% högre prestanda, längre livslängd eller lägre kostnad för din produkt?

Kontakta ARIADNE om du vill optimera din produkt.

Kundcitat: 

​​​​​​​"Efter optimeringen håller och presterar produkten bättre. Den ser dessutom bättre och mer high-tech ut"

Andritz AB