GD&T AdvisorMjukvara för Form och Lägestoleranser direkt i Creo.  

GD&T Advisor är Creo Parametric modul för att definiera Form och Lägetoleranser. Modulen fungerar som en guide som leder användaren genom definitionsprocessen. Användarens mål är entydligt definiera och säkra geometrin med hjälp av Precise Constraint Theory, samma som CETOL 6Sigma är baserad på. 
GD&T Advisor har en stor och pedagogisk onlinehjälp som förklarar och illustrerar vad respektive symbol innebär i praktiken. 
​​​​​​​
Alla Form- och Lägesymboler defineras automatiskt och placeras i 3D-modellen enligt gällande standarden. 

Programmet kvalitetssäkrar toleranssättning samt utbildar användaren i korrekt Form och Läge-tänkande.

VILL DU HA MER INFORMATION?

Kontakta oss på 021-80 09 06 eller skicka ett mail till info@ariadne-eng.se

ProduktBLAD

Bra att ha