Innovation Workbench  Är en TRIZ (Theory of Inventive Problem Solving) baserad mjukvara för strukturerad problemlösning och innovationssupport.

Innehåller klassiska TRIZ-verktyg som bland annat motsättningsmatrixen och funktionsmodellering men även verktyg vidareutvecklade av Ideation International. 
Think outside the box, CAI, TRIZThink outside the box, CAI, TRIZ
 Är en TRIZ (Theory of Inventive Problem Solving) baserad mjukvara för strukturerad problemlösning och innovationssupport.
Computer Aided Innovation (CAI) hjälper dig tänka ”out the box” och att på ett strukturerat sätt formulera, analysera och angripa tekniska frågeställningar. Du blir guidad genom processen från initiering av projekt, problemformulering, framtagning av koncept och till slut utvärdering av idéer.

Både analytiska och kunskapsbaserade verktyg hjälper dig att hitta nya idéer och lösningar.

VILL DU HA MER INFORMATION?

Kontakta oss på 021-80 09 06 eller skicka ett mail till info@ariadne-eng.se
Triz webinariumbild1Triz webinariumbild1
Triz webinariumbild

ProduktBLAD


Kundcitat

"IWB® is intuitive, user-friendly and easy to navigate. More significantly, my experience is that the sum of the whole is greater than that of individual enhancements. These improvements have "super-charged" my ability to generate novel and innovative approaches to complex and seemingly baffling problems. The tighter integration of the software, coupled with the enhanced set of "operators" creates a seamless pathway to raw innovation."
-Steven Ungvari, President Beacon Consulting Services, Inc