Mathcad kurs 


Denna 4h introduktionskurs riktar sig till nya användare av Mathcad som snabbt behöver bli produktiva. Kursen hålls online.

Kursen introducerar bland annat definiering och editering av matematiska uttryck, matriser, variabler, enhetshantering, 2D- och 3D-grafer.

Allt illustrerat med enkla och begripliga exempel. Under kursen lär du dig viktiga funktioner och blir redo för att arbeta med programmet.

Utbildningsmål 

Efter avslutad kurs kommer du vara väl förtrogen med Mathcad och kan effektivt använda verktyget för att fånga, formatera, dokumentera och återanvända dina beräkningar.​​​​​​​

Målgrupp 

Kursen riktar sig till alla som i någon form håller på med matematiska beräkningar.

Förkunskaper 

En generell datavana krävs.

Kurslängd

4 timmar 

KursPlats

Kursen hålls online.

Pris

2 900 kr

exkl. moms per kursdeltagare.  

Vill du veta mer?

Kontakta oss
021-80 09 06
Skicka ett mail

Exempel på innehåll

  • Mathcads grunder
  • Variabler
  • Funktioner
  • Matriser och vektorer
  • Enheter och enhetssystem
  • Skapa dokument och mallar
  • 2D-grafer
  • 3D-grafer
  • Excel-koppling
  • Programmering i Mathcad