CETOL 6 sigma CETOL är en komplett programvara för att modellera, analysera och optimera toleranskedjor. Du kan utföra worst-case och statistiska toleransanalyser som tar hänsyn till både 2D- och 3D effekter.

Programmet möjliggör att hitta rätt balans mellan tillverkningskostnaden och produktens prestanda och kvalité. CETOL är integrerad med de flesta 3D CAD program. Det gör att 3D PMI-data lätt kan överföras och nyttjas vidare i konstruktionsprocessen. 
Cetol 6 SigmaCetol 6 Sigma
mplett programvara för att modellera, analysera och optimera toleranskedjor i mekaniska konstruktioner.  
Konstruktören kan snabbt inse vilka mått som är kritiska för konstruktionens kvalitét och prestanda. Vidare kan kritiska parametrar varieras och deras påverkan på slutprodukten undersökas. Resultatet blir uppfyllda kvalitetsmål, robust konstruktion och optimerad tillverkningskostnad.
   
De flesta av Sigmetrix största kunder kommer från samma industriledande företag som också implementerar 6 Sigma-metoder på bred basis. Sigmetrix unika förståelse för 6 Sigma, integration till CAD-system, toleransanalyser och optimeringsmetoder har gett företaget en ledande ställning inom sitt område.  

CETOL 6 Sigma finns för:  

  • Creo sedan 1992 
  • Catia sedan 2003 
  • SolidWorks sedan 2008
  • NX sedan 2017 

Kundcitat: 

"Vår halv miljon SEK investering i toleransanalysmjukvaran och konsluting från ARIADNE återbetalades inom 4 månader. Tack vare CETOL 6Sigma kommer ASSA enhet i Eskilstuna att inneha en kvalitetsdrivande funktion inom ASSA Abloy koncernen"

-Mathias Fält, ASSA Abloy

”Jag har haft stor nytta av CETOL i konstruktionsarbetet sedan 2009. Analys med hjälp av CETOL har givit mig en helt ny syn på och förståelse hur toleranser påverkar konstruktionen och kvalitén. Det finns helt enkelt tid före och efter CETOL i  mitt arbete. Min åsikt är att alla konstruktörer borde gå en CETOL-kurs för att lära sig detta.  Alla har stor nytta av CETOL oavsett om man ska jobba med programmet varje dag eller bara en gång om året."​​​​​​​
​​​​​​​
-Richard Persson, Tetra Pak Packaging Solutions AB

ProduktBLAD