CETOL 6 sigma Komplett programvara för att modellera, analysera och optimera toleranskedjor i mekaniska konstruktioner.  

Programmet möjliggör att hitta rätt balans mellan tillverkningskostnaden och produktens prestanda och kvalité. CETOL är integrerad med Creo vilket göra att 3D CAD-information lätt kan nyttjas och statisk toleransanalys kan integreras direkt i konstruktionsprocessen. 
Cetol 6 SigmaCetol 6 Sigma
mplett programvara för att modellera, analysera och optimera toleranskedjor i mekaniska konstruktioner.  
Konstruktören kan snabbt inse vilka parametrar som är kritiska för konstauktionens kvalitét och prestanda. Vidare kan de kritiska parametrarna varieras och deras påverkan på slutprodukten undersökas. Resultatet blir uppfyllda 6 Sigma-mål, robust konstruktion och optimerad tillverkningskostnad.
   
De flesta av Sigmetrix största kunder kommer från samma industriledande företag som också implementerar 6 Sigma-metoder på bred basis. Sigmetrix unika förståelse för 6 Sigma, integration till CAD-system, toleransanalyser och optimeringsmetoder har gett företaget en ledande ställning inom sitt område.  

CETOL 6 Sigma finns för:  

  • Creo sedan 1992 
  • Catia sedan 2003 
  • SolidWorks sedan 2008
  • NX sedan 2017 

VILL DU HA MER INFORMATION?

Kontakta oss på 021-80 09 06 eller skicka ett mail till info@ariadne-eng.se

ProduktBLAD

Tutorial

Kundcitat: 

"Vår halv miljon SEK investering i mjukvaran och konsluting från ARIADNE återbetalades inom 4 månader. Tack vare CETOL 6Sigma kommer ASSA enhet i Eskilstuna att inneha en kvalitetsdrivande funktion inom ASSA Abloy koncernen"

- Mathias Fält
ASSA Abloy