Grundkurs i ytstruktuR


Ytstruktur är en viktig aspekt av geometrisk produktspecifikation, eftersom det påverkar egenskaper som friktion, slitage, korrosion, ljusreflektion, smörjning,  estetik mm

Under kursen kommer du att lära dig att förstå och använda de senaste verktygen som finns i ISO GPS verktygslåda för att definera och verifera ytstrukturer så att den kan uppfylla de funktionella krav som ställs på dem.

​​​​​​​Skillnader mellan gammal ytstandard för profil, ISO 1302 och nya standards ISO 21 920 (ytprofil) samt 25 178 presenteras (3D area).

Kursen är i samarbete med:

Utbildningsmål 

Efter avslutad kurs kommer du vara väl förtrogen med begreppet ytstruktur för att kravsätta och kontrollera produkters yt-egenskaper enligt ISO GPS.
​​​​​​​​​​​​​​

Målgrupp 

Kursen riktar sig till alla konstruktörer, produktions- och kvalitetsingenjörer.

Förkunskaper 

Grundkurs i ISO GPS hos ARIADNE eller motsvarande

Kurslängd

1 dag

Kursplats

Kursen hålls online och på plats. 

Pris

7 500 kr

exkl. moms per kursdeltagare. I priset ingår kurslitteratur och kursmeny.

Vill du veta mer?

Kontakta oss
​​​​​​​
021-80 09 06
Skicka ett mail

Exempel på innehåll

  • Ytan – en avgörande faktor för många produkter
  • ISO GPS och dess verktygslåda för specifikation och verifikation av ytstruktur, både profil och 3D (Areal).
  • Uppdelning av geometriska avvikelser och ytstruktur
  • Symboler och angivelser på ritning
  • Ytstrukturparametrar, profil och areal (3D)
  • Mätning och verifikation av ytstruktur