CapvidiaMjukvaran från Capvidia är branschledande inom området Model Based Definition (MBD) och hjälper företag med digital transformation. I MBD konceptet är 3D CAD-modellen den primära källan av produktinformation och kan användas för att driva automatisering av design, analys, tillverkning och kvalitetskontrollprocesser.

Capvidia-programmen stödjer nästa generations MBD-standarder så som STEP AP242 och QIF. Fungerande derivator möjliggör automatisering av tillverkning, analys, inspektion samt användning av smart programvara och maskin-till-maskin-kommunikation. Allt kan spåras till CAD-modellen vilket möjliggör data mining, maskininlärning och avancerad analys.
​​​​​​​Kort sagt med Capvida mjukvara kan du använda information i din 3D modell för att automatisera och optimera nedströmsprocesser så som tillverkning, toleransanalys, mätning och arbeta i Model Based Enterprise miljö. Detta innebär stora tids- och kostnadsbesparingar samt högre kvalitet.

I Capvidias portfölj ingår ett flertal produkter:
 • MBDVidia för att skapa modeller med korrekt, semantiskt 3D PMI som kan läsas av mätmaskiner.
 • ​​​​​​​CompareVidia för att snabbt och noggrant jämföra originalgeometrin med den deriverade geometrin.
 • CAD Plug-Ins till de mest använda CAD-systemen på marknaden, så som Creo, NX, SolidWorks och CATIA.

ProduktBLAD

Standalone

MBDVidia


MBDVidia är en CAD-oberoende fristående produkt som verifierar din 3D PMI information och korrigerar eventuella fel. Vidare kan CAD modeller publiceras till neutrala MBD-formaten STEP AP242 eller QIF. Innehållet i filerna blir välstrukturerat och semantiskt korrekt. Denna information kan användas i nedströms MBD processer så som automatisk inspektion eller toleransanalys.

Med hjälp av MBDVidia kan man även skapa och exportera Excel baserade First Articel Inspection (FAI) mätprotokoll med kritiska mått. Alla mätinstruktioner finns i dokumentet som kan hanteras både manuellt och automatisk (koppling till mätmaskin). Efter mätningen är det möjligt att läsa tillbaka resultatet och utvärdera det direkt i CAD modellen. Detta inkluderar statistisk processanalys.

MBDVidias funktioner:
 • Kontroll av data med avseende på MBD nedströmsprocesser (MBD readiness)
 • Export till QIF & STEP AP242
 • Automatiskt inspektionsprotokoll av första artikeln (FAI) och andra rapporter
 • Stöd för snabbare CMM-inspektion
 • Återkoppling av mätdata till MBD CAD modeller
 • Utvärdering av resultat och processer direkt i CAD
CAD-format som stöds:
CATIA, NX, Creo, SolidWorks, Inventor, SolidEdge, STEP AP242, QIF, STEP AP203/214, ACIS, Parasolid, JT, IGES, VDAFS, DXF, DWG, STL, VRML med flera.

CompareVidia


CompareVidia är en specialiserad applikation för jämföra och validera 3D CAD-modeller. Den upptäcker och identifierar även de minsta fel eller förändringar i geometri, topologi och anoteringar (inklusive 3DPMI), vilket gör att du kan återanvända din CAD-data med fullständigt förtroende.

CAD-format som stöds:
CATIA, NX, Creo, SolidWorks, Inventor, SolidEdge, STEP AP242, QIF, STEP AP203/214, ACIS, Parasolid, JT, IGES, VDAFS, DXF, DWG, STL, VRML med flera.

CAD Plug-Ins

MBD för Creo

MBD för Creo är en plugin-applikation som ger Creo-användare sofistikerade verktyg för att skapa, validera, optimera och publicera 3D CAD-modeller till QIF eller STEP AP 242 formaten. Applikationen ser till att den högkvalitativa, semantiska och modellbaserade definitionen (geometri, 3D PMI + annoteringar) kan användas i vidare nedströms MBD-processer som automatisk inspektion eller toleransanalys.

Programmet är mycket effektivt vid konvertering av 2D ritningar till 3D CAD PMI. Den vanligtvis tids- och arbetskrävande processen kan automatiseras. 2D- och 3D-information jämförs och synkroniseras.
MBDVidia till Creo kan hjälpa dig och din organisation att snabba på din övergång till Model Based Enterprise.

Kör dina processer baserade på semantiskt annoterade 3D-modeller. Börja med en 2D-ritning i Creo, MBDVidia till Creo kan automatiskt skapa 3D PMI, eller produkt- och tillverkningsinformation, på 3D-modellen.

MBD för NX

MBD för NX är en plugin-applikation som ger NX-användare sofistikerade verktyg för att skapa, validera, optimera och publicera 3D NX-modeller till QIF formatet. QIF är ett neutralt MBD-kompatibelt format som inkluderar geometrin och 3D PMI inklusive annoteringar. Denna information kan användas i MBD nedströmsprocesser så som mätning och kvalitetskontroll.
 
MBDVidia för NX-funktioner:
 • Export till QIF
 • Exporterar all data, inklusive 3D-annoteringar
 • Förbättrar semantiken för 3D-annoteringar genom att göra dem "maskinläsbara" och möjliggöra automatisering

MBD för SolidWorks

MBD-verktyget FormatWorks möjliggör kvalitetskontroll och publicering av SolidWorks-modeller till neutrala industristandardformaten för MBD, STEP AP242 eller QIF direkt i SolidWorks. Innehållet i filerna blir välstrukturerat och semantiskt korrekt. Vidare kan informationen användas i nedströms MBD-processer så som automatisk inspektion.
 
FormatWorks funktioner:
 • Importera och reparera CAD-data direkt inuti SolidWorks.
 • Export till QIF och STEP AP 242
 • Exporterar all data, inklusive 3D annoteringar
 • Förbättrar semantiken för 3D-annoteringar genom att göra dem "maskinläsbara" och möjliggöra automatisering

MBD för CATIA

MBD för CATIA är en plugin-applikation som ger CATIA-användare sofistikerade verktyg för att skapa, validera, optimera och publicera 3D CATIA-modeller till QIF formatet. QIF är ett neutralt MBD-kompatibelt format som inkluderar geometrin och 3D PMI inklusive annoteringar. Denna information kan användas i MBD nedströmsprocesser så som mätning och kvalitetskontroll.
 
MBDVidia för CATIA-funktioner:
 • Export till QIF och STEP AP 242
 • Exporterar all data, inklusive 3D-annoteringar
 • Förbättrar semantiken för 3D-annoteringar genom att göra dem "maskinläsbara" och möjliggöra automatisering