Integritetspolicy

 

Denna policy beskriver hur vi på Ariadne Engineering AB, nedan benämnt Ariadne eller vi, samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.

Personuppgifter som samlas in
Vi samlar in information som hjälper oss att tillhandahålla en tjänst till dig, det inkluderar:
  • När du fyller i din e-postadress eller ditt telefonnummer på webbplatsen.
  • När du registreras som kontakt i samband med ett potentiellt köp av våra lösningar
  • När du anmäler dig själv eller andra deltagare till våra kurser, seminarier eller någon annan aktivitet relaterat till våra lösningar och tjänster.
  • Om du kontaktar oss via e-post, via telefon, våra webbplats och social medier.
Användandet av insamlad information
Vi behöver veta lite om dig för att kunna förse dig med informations- och marknadsföringsutskick, betalningsinformation, kunna kontakta dig och för att vi kan föra statistik i linje med denna övergripande policy. Vi kommer inte samla in mer information än vi behöver för att tillhandahålla våra tjänster till dig.

Utlämning av dina personuppgifter
Dina personuppgifter kan komma att hanteras av vår personal i Sverige, vårt moderbolag MC Value och vid köp av tjänster/produkter så lämnas kontaktuppgifter ut till respektive leverantör. Vi har rutiner på plats för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras tryggt och säkert i enlighet med gällande lagstiftning.

Lagring av dina personuppgifter
Din information lagras i datacenter inom Sverige.

I och med att du lämnar uppgifter till Ariadne ger du din tillåtelse till att vi registrerar och lagrar uppgifter om vilken produkt eller tjänst som köpts samt behandlar de angivna företags- och personuppgifterna för angivna ändamål. Som rättslig grund för behandling kommer Ariadne att hänvisa till uppfyllande av avtal, rättslig förpliktelse, berättigat intresse eller samtycke. Använder vi oss av berättigat intresse som grund, kommer det endast att göras i de syften som angetts ovan.

Vi har redovisningskrav som gör att vi behöver hålla en del av din information i upp till 7 år från transaktionsdatumet i enlighet med gällande lagstiftning därefter så kommer den raderas vid möjlighet. Övrig information som vi använder för informationsutskick eller marknadsföring kommer behållas fram tills den tidpunkt du själv väljer att avprenumerera från den. Observera att du närsomhelst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss.

Länkar till andra webbplatser
Vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part. Dessa är länkar endast för informationssyfte. Då Ariadne Engineering AB saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. Ariadne Engineering AB ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Dina rättigheter

  • Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig.
  • Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.
  • Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller.
  • Du kan be oss att flytta dina personuppgifter från vår IT miljö till någon annan, antingen ett annat företag eller till dig. Detta gäller inte uppgifter som lagen kräver att vi behåller.
  • Du kan ta tillbaka ditt samtycke till att ta emot marknadsföring/utskick när som helst. Antingen genom att avprenumerera från meddelandet eller kontakta oss via e-post.

Klagomål
Om du skulle vara missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter så får du gärna kontakta oss så att vi kan göra vårt bästa för att tillmötesgå dina synpunkter. Din integritet är väldigt viktig för oss och vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter på bästa och säkraste möjliga sätt. Om du anser att vi brister i våra ambitioner har du alltid en möjlighet att inge eventuella klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten.

Uppdateringar till denna policy
Vi kan komma att uppdatera denna policy och kommer då publicera dem på vår webbsida. Denna policy uppdaterades senast den 24 maj 2018.

Personuppgiftsansvarig
Den juridiska personen som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter är:
Ariadne Engineering AB
Organisationsnummer: 556516-6278

Kontaktinformation
Om du har några frågor angående denna policy eller hur vi använder din information, eller dina rättigheter så kan du kontakta oss på följande adress:
 
Ariadne Engineering AB
Flottiljgatan 61
721 31 Västerås

021-80 09 06

E-mail: info@ariadne-eng.se
IntegritetspolicyIntegritetspolicy
Privacy Policy English