Form och läge-coaching

​​​​​ARIADNE coachar dig beträffande befintlig toleranssättning genom att systematiskt tillämpa GPS systemet.

Vi verifierar om referenser är valda på ett korrekt och funktionellt sätt. Om inte, så föreslås nya referenser. Vi undersöker även möjligheten att optimera toleranskedjor och därtill toleranssättningen. Föreslagen toleranssättning kommer att vara korrekta geometriska toleranser istället för linjära mått och vinkelmått.
​​​​​​​
Resultatet – en otvetydig produktspecifikation, mindre fel i produktion, kortare toleranskedjor och billigare tillverkning.

KUNDCITAT:


”Under införandet av GPS-toleranser var det otroligt värdefullt att få ARIADNEs coaching. Att systematiskt gå igenom den egna konstruktionen tillsammans med en erfaren ingenjör, och sedan skapa referenssystem och toleranser baserat på funktion. Resultatet blev  kortare toleranskedjor, statistiskt säkerställd kvalitet och lägre produktionskostnad.”

Richard Persson
Tetra Pak Packaging Solutions AB