Idégenerering Med hjälp av metoder som TRIZ, Function Modelling, QFD eller Value Engineering kan vi göra strukturerad "brain storming" kring dina problemställningar och produkter. På så sätt verifierar vi dina koncept hjälper dig att gå "out of the box" och skapa högkvalitativa idéer.

Uppdrag kan innebära grundorsaksanalys, funktionsmodellering, patentanalys, marknads- och teknologi analys, konkurrentanalys, TRIZ workshop och mycket mera.
Triz, function modelling, QFD, value engineeringTriz, function modelling, QFD, value engineering
Med hjälp av metoder som TRIZ, Function Modelling, QFD eller Value Engineering kan vi göra strukturerad "brain stormning" kring dina problemställningar och produkter. På så sätt verifierar vi dina koncept hjälper dig att gå "out of the box" och skapa högk