Lediga tjänster

ERFAREN BERÄKNINGSINGENJÖR - GEOMETRISÄKRING

English version below

Till vårt kontor i Västerås eller/och Malmö söker vi en beräkningsingenjör med erfarenhet av toleransanalys och geometrisäkring. Vi vill att du är bekant med form och lägestoleranser och ISO standarden. Erfarenhet av Model Based Definition (MBD) konceptet värdesätts högt. Vi använder moderna verktyg så som CETOL 6Sigma för variationsanalyser och toleransoptimeringar direkt i 3D CAD miljö. 

På ARIADNE Engineering AB kommer du att jobba i ett dynamiskt team med vassa ingenjörer som är experter inom användning av Model Based Definition, simulering, innovation och beräkning. Tillsammans arbetar vi med bla tekniska presentationer, konsultprojekt och utbildningar för kunder. Vi  jobbar i nära dialog med kund och hjälper dem att utveckla innovativa lösningar inom områden som geometrisäkring, robust design och hållfasthet. När du är redo att axla rollen kommer du även få driva egna projekt, självklart med stöd av dina erfarna kollegor som alltid är nära till hands.
 
Vilka är vi?
Vi är ett sammansvetsat gäng på nio personer som är placerade i Västerås eller/och Malmö. Vår företagskultur kännetecknas av flexibilitet, omväxling, korta kommunikationsvägar och roliga utmaningar inom intressanta teknikområden. Givetvis jobbar vi med moderna programvaror som CAD/CAM/CAE/CAI i våra projekt, så du kommer alltid jobba med marknadens bästa mjukvaror.
 
Vem är du?
Vi tror att du har en bakgrund som civ. ingenjör inom mekanik, tillämpad fysik eller dylikt och har ett brinnande intresse för beräkningar så som FEM, CFD och toleransanalys. För att trivas hos oss tror vi att du är nyfiken och gillar lära dig nya saker och går igång på att hitta lösningar på problem. Eftersom vi har många internationella kunder är det även viktigt att du behärskar både svenska och engelska.
 
Vi blir extra glada om du:
- Har jobbat med geometrisäkring/toleransanalys.
- Är bekant och kan använda geometriska toleranser ISO GPS
-Har erfarenhet av FEM-analys och problemlösningsmetodik
-Har erfarenhet av TRIZ är meriterande.
-Är civ. ingenjör inom mekanik, tillämpad fysik eller dylikt.
-Är strukturerad, ansvarstagande och gillar att lösa problem.
-Behärskar svenska och engelska obehindrat, både i tal och skrift.

Viktigt att du gillar lära dig nya saker och har lätt för det. Du tycker om att arbeta nära kunder och har stor social kompetens. Initiativförmåga, kreativitet och analytisk förmåga är egenskaper vi värdesätter. Du kommer att arbeta med konsultprojekt, tekniska presentationer samt utbildning.

Varför Ariande Engineering?
Vid det här laget har du säkert förstått att du kommer att jobba i ett härligt gäng, på en flexibel arbetsplats där tekniken står i centrum. Utöver en snabb utveckling genom dina uppdrag kommer du även ha möjlighet att gå utbildningar och delta på konferenser för din kompetensutveckling. För ditt välmående får du 3000 kr i friskvårdsbidrag med ett gym ett stenkast från kontoret.
​​​​​​​Givetvis erbjuds du även en marknadsmässig lön.

Ansökan
Låter det intressant?
​​​​​​​Skicka då in ansökan till info@ariadne-eng.se och berätta mer om vem du är och dina tidigare erfarenheter!
Sista ansökningsdatum är 15 december.

Företaget
ARIADNE Engineering AB är ett spetskompetensföretag inom analys och optimering av mekanisk konstruktion samt innovation. Verksamheten omfattar försäljning av ingenjörsmjukvara, utbildning, support och konsulttjänster åt t ex Tetra Pak, Ericsson, SKF, ABB, ASSA, Alfa Laval, VOLVO m fl. Vi erbjuder ett självständigt och utvecklande arbete med marknadens bästa CAD/CAM/CAE/CAI - program, i en stimulerande arbetsmiljö.

----------------------------------------------

EXPERIENCED GEOMETRY ASSURANCE ENGINEER

For our office in Västerås or/and Malmö, we are looking for a mechanical engineer with experience in tolerance analysis and geometry assurance. We want you to be familiar with geometrical tolerances and the ISO GPS standard. Experience with the Model Based Definition (MBD) concept is highly valued. We use modern tools such as CETOL 6Sigma for variation analyses and tolerance optimizations directly in the 3D CAD environment. At ARIADNE Engineering AB you will work in a dynamic team of sharp engineers who are experts in the use of Model Based Definition, tolerance analysis, FE simulation, innovation and technical calculation. Together we work with technical presentations, consulting projects and training for customers. We work in close dialogue with customers and help them develop innovative solutions in areas such as geometry assurance, dimensional management, robust design and FE analysis. When you are ready to take on the role, you will also run your own projects, of course with the support of your experienced colleagues.

Who are we?
We are a group of nine people located in Västerås or/and Malmö. Our corporate culture is characterized by flexibility, change, short communication paths and exiting challenges in interesting technology areas. Of course, we work with modern software such as CAD/CAM/CAE/CAI in our projects, so you will always work with the best software on the market.

Who are you?
We believe that you have a background as a M.Sc. engineer in mechanics, applied physics or similar. You have a burning interest in analytical calculations such as FEM, CFD and tolerance analysis. To thrive with us, we believe that you are curious and like to learn new things and like to find solutions to problems. Since we have many international customers, it is also important that you master both Swedish and English.

 We will be extra happy if you:
- Have worked with geometry assurance/tolerance analysis.
- Is familiar and can use geometric tolerances ISO GPS
- Has experience in FEM analysis and problem-solving methodology
- Has experience with TRIZ is meritorious.
- Is structured, responsible and likes to solve problems.
- Master Swedish and English unhindered, both in speech and writing.
 
It's important that you like to learn new things and find it easy. You enjoy working closely with customers and have great social skills. Initiative, creativity and analytical skills are qualities we value. You will work with consulting projects, technical presentations as well as training.
 
Why Ariande Engineering?
By now, you've probably understood that you're going to be working in a lovely bunch, in a flexible workplace where technology is at the center. In addition to a rapid development through your assignments, you will also have the opportunity to attend training courses and attend conferences for your competence development. For your well-being, you get SEK 3,000 in wellness grants with a gym a stone's throw from the office. Of course, you are also offered a market salary.

The application
Does it sound interesting?
Then submit the application to info@ariadne-eng.se and tell us more about who you are and your previous experiences! The deadline for applications is december 15.
 
ARIADNE Engineering AB is a cutting-edge company in the analysis and optimization of mechanical design and innovation. The business includes sales of engineering software, training, support and consulting services for e.g. Tetra Pak, Ericsson, SKF, ABB, ASSA, Alfa Laval, VOLVO and others. We offer independent and evolving work with the market's best CAD/CAM/CAE/CAI program, in a stimulating work environment.Nyexaminerad Geometrisäkring/beräkningsingenjör som vill kick-starta karriären


Är du redo att starta din karriär som beräkningsingenjör? Just nu letar vi efter en nyexad ingenjör till vårt kontor i Västerås!
 
Vad kommer du att göra?
På ARIADNE Engineering AB kommer du att jobba i ett dynamiskt team med vassa ingenjörer som är experter inom användning av Model Based Definition, simulering, innovation och beräkning. För dig som nyexad är detta en fantastisk möjlighet att få en snabb utvecklingskurva. Tillsammans arbetar ni med bla tekniska presentationer, konsultprojekt och utbildningar för kunder. Ni  jobbar i nära dialog med kund och hjälper dem att utveckla innovativa lösningar inom områden som geometrisäkring, robust design och hållfasthet. När du är redo att axla rollen kommer du även få möjlighet att driva egna projekt, självklart med stöd av dina erfarna kollegor som alltid är nära till hands.
 
Vilka är vi?
Vi är ett sammansvetsat gäng på nio personer som är placerade i Västerås. Vår företagskultur kännetecknas av flexibilitet, omväxling, korta kommunikationsvägar och roliga utmaningar inom intressanta teknikområden. Givetvis jobbar vi med moderna programvaror som CAD/CAM/CAE/CAI i våra projekt, så du kommer alltid jobba med marknadens bästa mjukvaror.
 
Vem är du?
Vi tror att du har en bakgrund som civ. ingenjör inom mekanik, tillämpad fysik eller dylikt och har ett brinnande intresse för beräkningar så som FEM, CFD och toleransanalys. För att trivas hos oss tror vi att du är nyfiken och gillar lära dig nya saker och går igång på att hitta lösningar på problem. Eftersom vi har många internationella kunder är det även viktigt att du behärskar både svenska och engelska.
 
Vi blir extra glada om du tidigare gjort dig bekant med:
  • FEM
  • Toleransanalys
  • Geometriska toleranser - ISO GPS
  • TRIZ - Innovation
  • CFD
Varför Ariande Engeenering?
Vid det här laget har du säkert förstått att du kommer att jobba i ett härligt gäng, på en flexibel arbetsplats där tekniken står i centrum. Utöver en snabb utveckling genom dina uppdrag kommer du även ha möjlighet att gå utbildningar och delta på konferenser för din kompetensutveckling. För ditt välmående får du 3000 kr i friskvårdsbidrag med ett gym ett stenkast från kontoret. Givetvis erbjuds du även en marknadsmässig lön.
 
Ansökan
Låter det intressant?
​​​​​​​Skicka då in ansökan till info@ariadne-eng.se och berätta mer om vem du är och dina tidigare erfarenheter!
Sista ansökningsdatum är 15 september.
 
ARIADNE Engineering AB är ett spetskompetensföretag inom Model Based Definition, toleransanalys, FEM analys, optimering av mekanisk konstruktion och innovation. Framförallt sysslar vi med försäljning av ingenjörsmjukvara, utbildning, support och konsulttjänster åt kunder som t.ex Tetra Pak, Ericsson, SKF, ABB, ASSA, Alfa Laval, VOLVO och en hel del fler!