EZtol Ett lättjobbat, endimensionellt toleransanalysprogram som kan kopplas till alla CAD-system så som NX, Creo, Inventor, SolidWorks, CATIA mm.
EZtol supportar även neutrala filformat så som STEP.  

Med hjälp av EZtol kan du direkt i CAD-miljön grafiskt definiera dina toleranskedjor och sedan analysera dess effekter på kvalitet och funktion. Både "Worst Case" och statistiska resultat tas fram. Resultatet presenteras i form av tydliga diagram. Vidare kan du iterera dig fram till optimala toleranser, där funktionskraven säkras samtidigt som kostnaden är så liten som möjligt. Mycket enklare, snabbare och lättare att förstå än en Excel-beräkning.
EZtol Funktionalitet:
 • Toleransanalysmodeller direkt i din 3D-modell:
    -Använder faktiskt avstånd i din CAD-modell.
    -Hjälper att se till att alla komponenter är inkluderade i loopen.
   - Automatisk importerar 3D PMI data (toleranser)
    -Visar optimalt måttsättningsschema för din modell.
 • Beräknar automatiskt worst-case, RSS och statistiska resultat. Cpk, Sigma, DPMU och %-utfall presenteras.
 • Lista på dimensioner med störst bidrag i form av diagram.
 • Multipla toleransloopar i samma modell.
 • Lagrar alla toleransrelaterade data i CAD-modellen. Toleranser och loopar kan återanvändas för senare analyser och designiterationer.
 • Presenterar resultat av din analys med indikation om målet är uppnått.
 • Genererar automatiskt en grafisk rapport som visar bidraget från varje dimension i loopen.
 • Varnar när 3D-effekter kan påverka resultatet, så som rotation. 
 • Använder inte din CAD-licens när du jobbar med toleransanalys.
 • Stödjer de flesta CAD-systemen.

VILL DU HA MER INFORMATION?

Kontakta oss på 021-80 09 06 eller skicka ett mail till info@ariadne-eng.se

ProduktBLAD

Artiklar