Introduktion till Triz

 
Kursen är en introduktion till TRIZ (Theory of Inventive Problem Solving).
​​​​​​​Under kursen presenterar vi TRIZ verktyg som hjälper dig tänka ”out of the box” samt på ett strukturerat sätt formulera, analysera och angripa tekniska frågeställningar.

TRIZ är idag en etablerad metod som undervisas på ingenjörshögskolor samt används av framgångsrika företag för att systematisera och optimera produkt- uppfinningsprocessen.

Kursen innehåller bland annat teoretisk bakgrund till TRIZ. Allt illustreras med ett antal praktiska övningar.  Deltagarna kan även testa sina egna ingenjörsproblem under kursen. 

Utbildningsmål 

Efter genomgången kurs kan du grunderna i TRIZ. Du har kunskaper att välja rätt TRIZ-metod och tillämpa den på dina problem. Du lär dig att tänka innovativt och kan utforska nya idéer och koncept. Användning av TRIZ kommer att hjälpa dig att få struktur i den innovativa problemlösningsprocessen. 

Du kommer att kunna göra grundorsaksanalys, identifiera källan till problemet och sedan systematiskt hitta innovativa lösningar.

Målgrupp 

Utvecklingschefer, tekniska chefer, R&D ingenjörer, ansvariga för framtagning av koncept för nya, konkurrenskraftiga produkter.

Förkunskaper 

Ingenjörsbakgrund.  

Kurslängd

2 dagar 

KursPlats

Kursen hålls i Västerås

Pris

13 900 kr

exkl. moms per kursdeltagare.  I priset ingår fika och lunch. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Vill du veta mer?

Kontakta oss
021-80 09 06
Skicka ett mail
Triz utbildning  CAITriz utbildning  CAI
Kursen innehåller bland annat teoretisk bakgrund till TRIZ. Allt illustreras med ett antal praktiska övningar.

KUNDCITAT

"Inspiring, open minded teacher with real life experience of innovation work."

"The training was adjustable to each individual, instructor came with hints but not solutions."

"Good selection of examples and relaxed training style."

​​​​​​​"Ideal Final Result, 9-windows, Smart Little People & 40 innovation principles were great tools to create new ideas."

"We will definitely implement TRIZ in our innovation model."

Agenda

Exempel på innehåll

 • TRIZ bakgrund
 • Inventive Principles 
• ​​​​​​​9 windows
• Technical & Physical Contradiction 
• Contradiction Matrix
• Ideality
• Patterns of evolution
• Smart Little People
• Modellering av kundspecifika problem