QIF 3.0 är ISO standard

DMSC (Digital Metrology Standards Consortium) fick nyligen sin ANSI / DMSC QIF 3.0 metrologi-standard godkänd och publicerad av ISO som den nya ISO-standarden.
Den nya standarden, som kallas ISO 23952:2020, heter officiellt:
 “Automation systems and integration — Quality Information Framework (QIF) — an integrated model for manufacturing quality information.”

Standarden definierar, organiserar och kopplar kvalitetsinformation som innehåller: mätningsplaner, resurser, delgeometri med produkt- och tillverkningsinformation (PMI), regelmallar för mätning, resultat och statistisk analys.

Denna standard är avsedd att hjälpa avancerade tillverkare att minska kostnaderna, erbjuda ett gemensamt format för mätningsresultat och är en kritisk möjliggörare för digital transformation via MBE (Model Based Enterprise).

MBDVidia, CAPVIDIAs mjukvara som supporterar MBD-baserade, automatiska kvalitetsprocesser är baserad på QIF formatet som informationsbärare.

ARIADNE hjälper skandinaviska företag att implementera MBD konceptet och nyttja digitala 3D modellen nedströms i produktutveckling-, tillverkning eller inspektionsprocesser. 

Läs mer:
https://qifstandards.org/
 
Kontakta oss för mer information eller demo av CAPVIDA.
Vill du veta mer?
Kontakta ARIADNE
021-800906
eller skicka ett mail
Produktblad: