Creo Simulate grundkurs


 
​​​​​​​Under kursen lär du dig att använda det kraftfulla programmet Creo Simulate. Vi går genom hela processen från modelluppbyggnad genom standardanalys, resultatutvärdering till parameterstudier och optimering. Genom att köra många små projekt lär du dig att definiera materialdata, randvillkor, laster och analysförutsättningar.  
 
Kursen hålls på svenska, det PTC-certifierade kursmaterial är på engelska.

Utbildningsmål 

Efter avslutade kurs kommer du att kunna använda Creo Simulate för att utföra FEM-analyser. Statisk hållfasthet, modalanalys, värme, buckling, kontakt, dynamik behandlas.

Målgrupp 

Konstruktörer som vill komma igång med Creo Simulate och FEM beräkningar.
Även projektledare som driver projekt med FEM-inslag kan ha nytta av kursen.

Förkunskaper 

Grundläggande kunskaper i Creo Parametric rekommenderas.

Kurslängd

5 dagar 

Pris

18 700 kr

exkl. moms per kursdeltagare.  I priset ingår kursdokumentation, kursmeny samt tillgång till nödvändig mjuk-och hårdvara. ​​​​​​​


Creo-Simulate-2-redigeradCreo-Simulate-2-redigerad
Creo Simulate 2 redigerad

Vill du veta mer?

Kontakta oss
021-80 09 06
Skicka ett mail

Agenda

Exempel PÅ innehåll

 • Introduktion till P-metoden
 • Creo Simulate process 
 • Förberedelse av  Creo-modell för beräkning
 • Randvillkor, laster och material indata i Creo
 • Modelleringstekniker – element typer
 • Elementgenereringstekniker
 • Analys typer: statiska, modala, värme, buckling, kontakt 
 • Noggranhetskontroll och resultattolkning
 • Hantering av tunnväggiga strukturer (skal)
 • Känslighetsanalyser – definition, typer
 • Konstruktionsoptimering
 • Modellering av kundspecifika problem