Form & Läge webbinarium

Under det kostnadsfria webbinariumet kommer du att få inblick hur du fångar och definierar funktionskrav med hjälp av Form & Läge. Vidare kan funktionskraven entydigt kommuniceras till dina leverantörer för att säkra kvalité och undvika kostsamma tillverkningsmisstag. Korrekt produktdefinition hjälper vidare inspektions och kvalitéingenjörer att verifiera produkten. Allt enligt MDB (Model Based Definition).

Vi börjar med att gå igenom svagheter inom användning av vanliga linjära toleranser, och sedan beskriva hur geometriska toleranser (form- och lägestoleranser) på ett mycket bättre sätt kan definiera kraven för produktens geometri.

Alla de tvetydigheter och frågetecken som finns i samband med måttsättning av linjära toleranser kan avhjälpas genom att använda form- och lägestoleranser. Den riktiga kraften ligger i att ta ett helhetsgrepp och systematisk använda det på ett funktionellt sätt.

Investera 30 min och lär dig : 
  • Begränsningar med linjära- och vinkeltoleranser
  • Hur vi fångar funktion med toleranssättningen
  • Definiera funktionella referenser som fullt ut låser alla frihetsgrader
  • Identifiera rollen och ordning hos de referenser som används
  • För funktionella ytor definiera - Läge, Riktning och Form
  • Form & Läge-utbildning
Form och läge - GPS fundamentalsForm och läge - GPS fundamentals
 Datum & Tid: 
Torsdagen den 24 oktober 2019
Kl. 14:00, ca 30 min