model based definition

​​​ARIADNE hjälper sina kunder att ta fram bättre produkter snabbare och till en lägre kostnad. Vi gör detta genom att använda modern mjukvara kombinerad med spetskompetens och passion för teknik.
 
Vi har särskild fokus på Digital Thread eller Model Based Definition/Enterprise. Enligt detta koncept skall 3D modellen innehålla fullständig produktspecifikation som ersätter traditionella 2D ritningar. 3D modellen kan sedan användas nedströms för FE-analyser, optimering, tillverkning, automatisk toleransanalys eller inspektion.