Fundamentals of GPS - Form och Läge


 
Kursen introducerar konceptet av Form- och Lägestoleranser (GD&T eller GPS på engelska). Basförståelse för symboler, toleranszoner och vilka toleranser som är lämpade att användas i olika situationer. 
 
Vi går igenom svagheter inom användning av vanliga linjära toleranser och därefter beskrivs hur geometriska toleranser (Form- och Lägestoleranser) kan definiera kraven för produktens geometri på ett mycket bättre sätt.  
 
Under kursen lär du dig även filosofin bakom ISO:s Form och Läge-standarder. Form och Läge-toleranser kan liknas vid ett språk och språkets regler sätts av olika ISO-standarder.  
 
Allt illustrerat med enkla, praktiska och begripliga exempel med övningar och quiz.

Utbildningsmål 

Efter avslutad kurs kommer du vara väl förtrogen med och kunna använda Form och Läge-toleranser. Du kommer att kunna definiera och entydigt kommunicera funktionskraven till dina leverantörer för att säkra kvalité och undvika kostsamma tillverkningsmisstag. Allt enligt MBD (Model Based Definition) filosofin. 
 
Kursen kan kompletteras med 1 dags-utbildning i GD&T Advisor. 

Målgrupp 

Konstruktörer, produktionstekniker, kvalité och mätingenjörer utan tidigare nämnvärd erfarenhet av form- och läge. Även dem som vill fräscha upp sina kunskaper i Form & Läge kommer ha bra utbyte av kursen. 
​​​​​​​

Förkunskaper 

Grundläggande ingenjörskunskap.

Kurslängd

3 dagar 

09:00-16:30

Pris

13 500 kr

exkl. moms per kursdeltagare.  I priset ingår kursdokumentation samt kursmeny. ​​​​​​​
GPSnyGPSny
GPSny

Vill du veta mer?

Kontakta oss
​​​​​​​
021-80 09 06
Skicka ett mail

Agenda

Exempel PÅ innehåll

 • Grundläggande symboler, termer och regler 
 • GPS och ISO-standard 
 • Form-toleranser 
 • Referenser 
 • Riktningstoleranser 
 • Läge-toleranser 
 • Kasttoleranser 
 • Generella toleranser 
 • Måttjämkning 
 • Exempel på mätning 
 • Ett flertal kunskapsquiz 
 • Kundens eget exempel