Fundamentals of GPS - Form och Läge


 
Kursen introducerar konceptet av form och lägetoleranser (GD&T eller GPS på engelska). Basförståelse för symboler, toleranszoner och vilka toleranser som är lämpade att användas i olika situationer. 
 
Vi går igenom svagheter inom användning av vanliga linjära toleranser och därefter beskrivs hur geometriska toleranser (form och lägetoleranser) kan definiera kraven för produktens geometri på ett mycket bättre sätt.  
 
Under kursen lär du dig även filosofin bakom ISO:s form och lägestandarder. Form och lägetoleranser kan liknas vid ett språk och språkets regler sätts av olika ISO-standarder.  
 
Allt illustrerat med enkla, praktiska och begripliga exempel, med övningar och quiz.

Utbildningsmål 

Efter avslutad kurs kommer du vara väl förtrogen med och kunna använda form och lägetoleranser. Du kommer att kunna definiera och entydigt kommunicera funktionskraven till dina leverantörer för att säkra kvalité och undvika kostsamma tillverkningsmisstag. Allt enligt MBD (Model Based Definition) filosofin. 
 
Kursen kan kompletteras med 1 dags-utbildning i GD&T Advisor. ​​​​​​​

Målgrupp 

Konstruktörer, produktionstekniker, kvalité och mätingenjörer utan tidigare nämnvärd erfarenhet av form och läge. Även den som vill fräscha upp sina kunskaper i form och läge kommer ha bra utbyte av kursen. 
​​​​​​​

Förkunskaper 

Grundläggande ingenjörskunskap.

Kurslängd

3 dagar 

Pris

13 500 kr

exkl. moms per kursdeltagare.  I priset ingår kursdokumentation samt kursmeny. ​​​​​​​
Fundamentals of GPSFundamentals of GPS
Kursen introducerar konceptet av form och läge-toleranser . Basförståelse för symboler, toleranszoner och vilka toleranser som är lämpade att användas i olika situationer. 

Vill du veta mer?

Kontakta oss
​​​​​​​
021-80 09 06
Skicka ett mail

Agenda

Exempel PÅ innehåll

 • Grundläggande symboler, termer och regler 
 • GPS och ISO-standard 
 • Form-toleranser 
 • Referenser 
 • Riktningstoleranser 
 • Läge-toleranser 
 • Kasttoleranser 
 • Generella toleranser 
 • Måttjämkning 
 • Checklistor för tolkning av toleranser
 • Systematisk toleranssättning
 • Övningsexempel
 • Ett flertal kunskapsquiz 
 • Kundens eget exempel