Introduktion till Triz

 
Kursen är en introduktion till TRIZ (Theory of Inventive Problem Solving).
Under kursen presenterar vi TRIZ verktyg som hjälper dig tänka ”out the box” samt på ett strukturerat sätt formulera, analysera och angripa tekniska frågeställningar.

TRIZ utvecklades i Ryssland och är idag en etablerad metod som undervisas på ingenjörshögskolor samt används av framgångsrika företag för att systematisera och optimera produkt- uppfinningsprocessen.

Kursen innehåller bland annat teoretisk bakgrund till TRIZ. Allt illustreras med ett antal praktiska övningar. Deltagarna kan även testa sina egna ingenjörsproblem under kursen. 

Utbildningsmål 

Efter genomgången kurs kan du grunderna i TRIZ. Du har kunskaper att välja rätt TRIZ-metod och tillämpa den på dina problem. Du lär dig att tänka innovativt och kan utforska nya idéer och koncept. Användning av TRIZ kommer att hjälpa dig att få struktur i den innovativa problemlösningsprocessen. 

Du kommer att kunna göra grundorsaksanalys, identifiera källan till problemet och sedan systematiskt hitta innovativa lösningar.

Målgrupp 

Utvecklingschefer, tekniska chefer, R&D ingenjörer, ansvariga för framtagning av koncept för nya, konkurrenskraftiga produkter.

Förkunskaper 

Ingenjörsbakgrund.  

Kurslängd

1 dag 

Pris

6 500 kr

exkl. moms per kursdeltagare.  I priset ingår kursdokumentation samt kursmeny. ​​​​​​​​​​​​​​
Triz utbildning  CAITriz utbildning  CAI
Kursen innehåller bland annat teoretisk bakgrund till TRIZ. Allt illustreras med ett antal praktiska övningar.

Vill du veta mer?

Kontakta oss
021-80 09 06
Skicka ett mail

Agenda

Fil saknas

Exempel PÅ innehåll

​​​​​​​  • TRIZ bakgrund
  • Inventive Principles 
  • Technical & Physical Contradiction 
  • Contradiction Matrix
  • Standard Solutions
  • Ideality
  • Patterns of evolution
  • CAI och dess användning  
  • Modellering av kundspecifika problem